Možné problémy během vývoje mláďat

V závěru si objasníme ještě různé problémy, které by nás mohli potkat:

1) Rodiče mláďata nekrmí, nebo je krmí nedostatečně

Tento problém se většinou stává u párů, kteří hnízdí a odchovávají mladé poprvé. Zde existuje pouze jedno řešení. Buďto mláďata odchovat ručně, nebo máme-li možnost, podsadit je druhému páru, který je odchová a pár nechat zahnízdit později znovu a doufat, že již nabral nějaké zkušenosti. Někdy je i lepší ponechat vše na rodičích, přestože všechna mláďata uhynou. Takto si lépe získají zkušenosti, ale jedná se o metodu, kterou ne každý chovatel bude akceptovat a abych přiznala, ani já jsem tuto metodu často nedodržela a mladé jsem dala jinému páru k adopci.

2) Vylíhnutí proběhlo bez problémů, ale mláďata po několika dnech uhynula přestože o ně rodiče pečovali.

Bohužel existuje spousta příčin. Jedna z nejvíce pravděpodobných je infekce mláděte během inkubace. Dále se může jednat o nějaké genetické onemocnění nebo vrozenou vadu. Zde nelze dělat nic, pouze prevence - tzn. podávání vitamínů a přírodních antibiotik. Pokud se úhyn mláďat opakuje nebo se prokáže genetcká vada je lepší pár v chovu nevyužívat, nebo využívat pouze jako náhradní rodiče.

3) Rodiče mládata vyhazují z hnízda

Toto počínání má spoustu příčin. jednou z nich může být přirozený instinkt, který dělá spousta zvířat ve volné přírodě, kdy jsou mláďata slabá nebo mají vady a rodiče je takto usmrtí. Dále se však může jednat o poruchu chování, obzvlášť je-li známo, že jeden z rodičů měl téže rodiče, kteří takto s mláďaty nakládali. Pokud by se toto opakovalo a vyhazovali by dokonce již opeřená mláďata, pak tento pár k chovu nevyužívejte ani jako náhradní rodiče. Toto chování se i přenáší na mláďata, která pak v dospělosti tento zlozvyk mohou dělat také. 

4) Mláďata v hnízdě jsou extrémně plachá a nervózní

Mláďata bývají od cca 14. dne již přirozeně plachá. Při běžné kontrole budky syčí a vztyčují chocholky. Některá jsou plachá více, některá méně. Záleží to na tepmeramentu mláďěte a také na chování rodičů Plašší rodiče mívají často plachá mláďata, ale nemusí to být vždy pravidlem. Po vylétnutí bývají ještě poněkud bojácnější, ale tento stav se postupně utlumuje, jak mláďata poznávají okolní prostředí s sžívají se s ním. Skutečný extrém však může nastat, kdy jsou mláďata opravdu bojácná, že i po vylétnutí z budky se krčí na zemi v kleci nebo voliéře, hlasitě křičí a hrozí, nebo poplašeně létají a narážejí do všeho kolem. Taková mláďata je třeba navykat pomalu na lidskou společnost a všechny úkony jako krmení a čištění zařízení provádět velmi pomalu a opatrně, aby nedocházelo k velké panice. Taková mláďata je třeba i chránit před jinými domácími zvířaty a také před škodnou. Existuje spousta případů kdy chovatel našel na zemi mláďata uhynulá bez zjevných známek onemocnění, přestože byla v dobré kondici. Mohlo se jednat o uhynutí ze strachu. 

5) Rodiče mláďata oškubávají, nebo je jinak fyzicky napadají

Toto je velmi podobný problém jako v bodě 3. Může se jednat o to, že rodiče se chystají znovu zahnízdit a chtějí uchychlit vylétnutí mláďat tím, že je oškubávají. Pokud by se však stalo, že by mláďdata byla opravdu velmi oškubaná po celém těle, nebo měla i okousané prsty u nohou nebo dokonce nohy,urychleně je odstavte a dokrmujte ručně. Při opakování problému pár v chovu nevyužívejte. 

6) Mláďata jsou již opeřená a mají více než 5 týdnů a stále nevylétla z budky

Buďte trpěliví, někdy si mláďata dávají na čas. Pokud vše jinak probíhá normálně, rodiče je krmí a mláďata prospívají, nic se neděje. Měla by však ale trénovat křídly a protahovat nohy. Můžete je také zkusit již na pár okamžiků vytahnout z budky a nechat je prohlédnout okolí. Také se může stát, že jsou mláďata příliš tlustá a proto se jim nechce létat. Je třeba upravit krmnou dávku rodičů. 

7) Mláďata po vylétnutí velmi zhubla

I toto je vcelku normální stav. Mláďata po vylétnutí z hnízda mají větší energetický výdej a také klesají intervaly krmení rodičů. Tak jsopu mláďata nucena k osamostatnění. Po odstavu by měla do věku 3 měsíců opět nasvalit. Je důležité, aby měla vhodné krmení a dostatek pohybu. 

8) Rodiče své mladé přestali po vylétnutí hned krmit

 Pravděpodobně se chystají na další snůšku. Je však třeba mláďata ještě alespoň dvakrát denně krmit asi týden a poté další týden minimálně navečer. Dokrmujte mladé ručně, ale dejte jim do klece krmení a vodu, ať se učí sama. 

9) Mláďata stále nepřijímají sama potravu a dožadují se krmení přestože jsou starší  víc než 8 týdnů

 Pokuste se zpozorovat, zda se již pokusila zobat zrní. Pokud se tak stalo, odstavte je bez milosti a je-li to možné  dejte s nimi do klece staršího nebo i dospělého jedince - ne však rodiče. Mláďata se budou od něj učit. Pokud nežerou sama vůbec, bude lepší s odstavem ještě počkat, případně opět dokrmovat ručně -  ale záležet bude na situaci a chování rodičů, zda mláďata budou mít dále zájem krmit. 

10) Mládě nebo více mláďat uhynulo z neznámých důvodů po vylétnutí z hnízda nebo během odstavu.

Zde existuje několik příčin: Vrozená vada, kterou nelze odhalit, stres způsobený odstavem, mládě mohlo přijít do styku s jedovatými rostlinami (mláďata jsou velmi zvědavá a okusují neznámé). Pokuste se zabránit preventivními opatřeními: zkontrolujte zda se ve voliéře, kleci nebo v místnosti nevyslytuje jednovatá rostlina nebo cokoli, co by korele mohlo ublížit. Proti vrozeným vadám však bohužel neexistuje žádná prevence. Částečně je toto ovlivnitelné nepárováním blízce příbuzných jedinců. Pokud se v páru vyskytuje více úhynů z neznámých důvodů, obměňte chovné partnery a nebo pár v chovu nevyužívejte. 

TOPlist
aktualizováno: 20.05.2018 13:25:06