Náležitosti před pořízením korely

Než si svojí korelku přinesete z obchodu domů, je třeba připravit vše potřebné:

Je třeba si rozmyslet, v jakém příbytku korelu budete chovat, zda v kleci či voliéře. Také je třeba si rozmyslet, zda chcete chovat jednu korelu, či více a jakým způsobem. Pokud raději preferujete klasický chov více korel s možností odchovu mláďat, je lepší korelám zhotovit voliéru, ale není to podmínkou. Záleží na dalších okolnostech - máte-li prostorný byt, můžete korelám ponechat jednu místnost a zařídit ji jako ptačí pokoj s několika voliérami nebo nechat v něm ptáky volně létat. Kdo chce pro korely ještě lepší zázemí, může zhotovit voliéry venkovní. Pak je třeba se rozmyslet, jestli budou korely obývat voliéry celoročně, anebo pouze od jara do podzimu a na zimu budou přestěhovány do teplejšího zázemí. Podle toho jetřeba voliéry přizpůsobit. Samozřejmě čím kvalitněji provedené voliéry, tím lépe, neboť hrozí nebezpečí vniku škodné. Kvalitní voliéry by všam měly mít betonové základy a pevnou konstrukci s dvojitým pletivem s odolného materiálu. Takovéto voliéry jsou však šasto poměrně nákladné. Dále je třeba zvážit pobyt v zimním období.  Korely jsou poměrně otužilí ptáci a snesou i větší zimu (údajně do -10°C). Já však nejsem zastáncem úplného ponechání korely venku ve velkých mrazech bez možnosti se ukrýt do alespoň mírně vytápeného příbytku. Ideální je u voliér ptačí domek, který je lehce vytápěn a ptáci mají do něj přístup z voliér a ve velkých mrazech mohou zůstat uvnitř.

Pokud plánujete domácí voliérku, nároky na kvalitu materiálu ani na konstrukci voliéry nejsou tak vysoké a náklady jsou tedy nižší. Taková domácí voliérka se dá zhotovit i ze staršího nepotřebného nábytku, který upravíte a opatříte pletivem. 

Kdo chce chovat korely jako mazlíky a odchov mláďat nezvažuje, pak postačí klec. Velikost klece by měla přinejmenším odpovídat základním potřebám ptáka – měla by být tedy dostatečně prostorná, aby se v ní pták mohl otočit, roztáhnout křídla a vzpřímeně sedět. Dostačující rozměry klece pro jednu korelu jsou: 65 x 45 x 65 cm, pro dvě korely 80 x 60 x 80 cm. Pokud se rozhodnete chovat více ptáků, je třeba jim pořídit nejlépe voliéru, nebo klec o rozměrech minimálně 120 x 80 x 120 cm.

Naše korely mají k dispozici hned několik klecí o rozměrech 78 x44 x90 (š x hl. x výš.). Tyto klece mají na hnízdění. Mají k však dispozici i celou speciálně pro ně upravenou místnost o rozměrech 3 x 5 m, vybavenou bidýlky, poličkami a ptačím stromem, kde mohou volně létat, šplhat a bavit se dle svého. Tuto místnost využívají především v období mezi hnízděním. Dříve jsem měla všechny páry pohromadě a společně odchovávali mláďata v jakési soustavě budek (8 budek vedle sebe), avšak v poslední době docházelo k problémům, především si samičky kladly vajíčka vzájemně do budek a nebylo pak možné rozeznat mladé, neboť mám několik párů, co dávají podobná mlá´data. Proto jsme nakoupili další klece a momentálně má každý pár na hnízdění svou klec s hnízdní budkou a pro odstavená mláďata chystáme menší pokojovou voliéru. Po skončení hnízdění však páry budou opět volně létat.

Ptačí pokoj pro naše korely (foto z r. 2011)

 

Optimální klec pro chov více korel. Tyto klece používáme od r. 2014 pro naše chovné páry na hnízdění

 

Nemám sice klasickou venkovní voliéru, ale v létě mají přes velké okno zabezpečené pletivem, kontakt s okolním světem a také jsme uzpůsobili klece na pobyt venku (namísto dna mají pletivo, aby mohli ptáci na trávu). Výstavbě venkovní voliéry se sice nebráním, ale v nejbližší době ji neplánuji, neboť to takto vyhovuje a i ptáci vypadají spokojeně. 

Co se týče hnízdění, mám zatím 3 kompletní  páry + další se utváří. Plánuji však maximum 6 chovných párů, neboť kapacita pokoje  a také omezené finance mi nedovolí chovat více ptáků.  Než si tedy koupíte korelu nebo více korel, je dobré mít už představu, jak ji budete chtít chovat. S touto představou také souvisí i věk korely a další požadavky. Chcete-li chovat jen pro svoji radost a na dokonalém exteriéru mláďat vám až tolik nezáleží, pak máte jednodušší výběr chovných jedinců a prakticky vám postačí korely bez původu, viditelně zdravé v dobré kondici, ale možné drobné nedostatky řešit nemusíte. Pokud však toužíte po chovu opravdu špičkových korel, pak máte výběr samozřejmě ztížený a pokud s chovem začínáte, bylo by lepší si pro začátek nechat poradit od zkušených chovatelů. Ti vám objasní náležitosti, které má mít standartní korela a jak sestavit vhodný pár a barevné mutace pro konkrétní výsledky odchovaných mláďat. Samozřejmě se v průběhu času může vaše představa měnit a z "mazlíčkáře" se může stát chovatel-šlechtitel a opačně, anebo se budete věnovat oběma variantám jako je třeba můj cíl. Rozhodně bych časem chtěla jeden nebo dva kvalitnější páry na odchov těch "lepších mláďat", ale moje prvotní poslání bylo odchovávat mláďata pro radost a tak určitě nad obyčejnějšími korelami zanevřít nehodlám a další páry byť průměrné i podprůměrné si ponechám, neboť i tyto páry mají své přednosti - např. dávají velmi hodná a učenlivá mláďata, která se hodí především jako společníci k lidem. 

Tedy toto je pro úplný začátek asi vše. Je jen na každém budoucím chovateli, jakou cestu si zvolí. Podotýká, že ani jedna není jednoduchá zvláště na začátku a každá má svá úskalí, ale úspěch se časem dostaví, jen je třeba trpělivosti a občas také trochu té pokory.

 

 

TOPlist
aktualizováno: 20.05.2018 13:25:06