Péče o korelu 5 - ruční odchov - NE!

Vítejte na stránce calopsitta.wbs.cz v sekci Péče o korelu 5 -  CÍLENÝ RUČNÍ OCHOV  NEPODPORUJEME!!!

 

Asi se mnoho chovatelů zeptá, proč tato rubrika není vyplněna informacemi ohledně ručního odchovu?  Je to z toho důvodu, že se bohužel množí zájemci pouze o ručně dokrmené mládě, kteří přirozeně odchvaná korelátka nechtějí. To je ale obrovská škoda, protože ručně odchovanému mláděti chybí spousta věcí, především co se týče veškerých návyků, které jsou pro přirozeně odchované korelátko naprostou samozřejmostí.

 

S ručně odchovanými mláďaty zkušenost samozřejmě máme, ale z velké většiny se jednalo o mláďata slabá, nebo odvržená rodiči a jejich zdravotní stav byl natolik špatný, že ruční odchov byla jediná možná záchrana korelátka. Tímto však neznamená, že ruční odchov provozujeme pravidelně a taková mláďata jsou u nás běžně k prodeji. Tato rubrika měla posloužit především pro takové chovatele, kteří mají problém s tím, že jim jejich korely mládě odvrhly a není možné korelátko dát náhradnímu páru. Bohužel se nám i na FB-stránkách množily dotazy jako: jestli máme taky dokrmená mláďata k prodeji, že ta jsou lepší než ta ochovaná normálně, nebo kdy bude tahle rubrika doplněna, protože si někdo chce koupit ještě neodstavené mládě na dokrm, atd. S tímto přístupem nesouhlasíme a proto tato rubrika nevznikne především z těchto důvodů: 

 

 * Ruční odchov  mláďat není nic jednoduchého, je to soustavná péče, trvající minimálně 2,5 měsíce a tato péče vyžaduje velmi přísná pravidla, co se týče hygieny, tak i celkového časového rozvrhu. Mládě musí ve stanovený čas jíst (u velmi mladých korelátek je to každé 2 hodiny i v noci), všechny nástroje na krmení musí být čisté, krmná směs musí být vždy čerstvá. Nelze krmit jen tak podomácku vyrobenou kaší a pokud Vám někdo řekne, že ano, tak jsou to  více jak 30 let zastaralé metody, které mnohdy vedly ke závažným zdravotním potížím a ne vždy pomohly, spéše uškodily a Vašemu koreláčkovi mohou také ublížit.

*Není vhodné mít na dokrmování jen jedno mládě, vždy je třeba alespoň dvou nebo tří korelátek  - už z důvodu ekonomických - (jedna dávka směsi se špatně ohřívá a zkrmuje), tak i z důvodů sociálních (mládě by se nenaučilo žádné sociální návyky, které potřebuje pro zdravý duševní vývoj).

 *Při špatné socializaci mláděte vznikají problémy, které se projevují hlavně po odstavu a v dospělosti. Mezi takové problémy patří různé poruchy chování od škubání se papouška samotného až po agresivitu vůči ostatním papouškům i vůči člověku, dále závislost na jednom pánovi s tím, že jej korela bere jako partnera a na ostatní členy rodiny útočí a nebo je papoušek natolik závislý, že např. při krátké nepřítomnosti pána může uhynout steskem. Některé ručně odchované korely nepřijmou korelího partnera, nebo jej přijmou, dokonce i zahnízdí, ale neumí se starat o mladé a nebo se starají příliš a mladé mohou oškubávat.

*Během ručního ochovu může docházet k potížím s růstem, nebo s váhovým přírůstkem (není dobré ani když mládě hubne, ale ani když je příliš tlusté), protože se často nedá odhadnout optimální množství (zvlášť u krmení lžičkou). 

* Dále jde o techniky krmení, těch je spousta a každá nese svá rizika. Např. u krmení sondou může nezkušený chovatel korelátko usmrtit jedním jediným soustem, pokud sondu zavede místo do volete do plic. U krmení stříkačkou se může mládě tak též zadusit, pokud se mu do zobáčku vstříkne příliš mnoho potravy. U krmení lžičkou se může poranit zobáček mláděte a pak špatně růst. U metody krmení sondou navíc mládě často neumí přejít na zrní, protože neumí používat zobák. 

* Špatně odchované mládě také není možné odstavit a nebo to jde velmi těžko, často bývá odstav posunutý i o 2 - 3 týdny oproti odstavu normálně odchovaných mláďat. 

 

Toto je pouze výčet některých nevýhod a rizik, která ruční odchov představuje. A jelikož my podporujeme odchov přirozený a ruční až teprve pokud to zdravotní stav korelátka vyžaduje, tato rubrika zůstane nevyplněna.

Pokud by chtěl někdo konzultovat nějaký problém s odchovem přirozeným, kdy je nevyhnutelně nutné přejít na ochov umělý, lze napsat na náš kontaktní email: dargajovamichaela@seznam.cz. Upozorňujeme však, že na email typu: "chci si dokrmit mládě, jak mám postupovat? " nebo podobné, nebudeme odpovídat. 

 

 


TOPlist
aktualizováno: 20.05.2018 13:25:06