Příprava páru‚ zařízení na odchov mláďat

   O tom, jak připravit pár na hnízdění, si povíme v této kapitole. Když už se vaše korely začínají přátelit a stále častěji dělat vše společně, je čas připravit je na hnízdění. Co se hnízdního období týče, v přírodě korely hnízdí, je-li dostatek potravy a také pokud mají kde zahnízdit- tedy vhodné prostředí. Jinak jsou nenáročné. Je tedy celkem jedno, jak si chovatel nastaví, kdy budou ptáci hnízdit a kdy budou mít období klidu za předpokladu, že jsou ptáci ve vytápěném prostorném, obydlí.

 

   Pokud máme však pouze venkovní voliéru a pouze malý přístřešek, kde korely přečkávají zimu, nebo je na zimu umísťujeme domů do klecí, mají možnosti hnízdění omezené a sezona jim tak začíná většinou na jaře, po oteplení a končí na podzim. Chováme-li korely v domácích voliérách nebo ptačích pokojích anebo v ptačím domku s prostornými vnitřními zařízeními, která jsou dobře osvětlená a teplota v nich se pohybuje alespoň okolo 18 stupňů Celsia, mohou hnízdit korely ve kterémkoli ročním období. Všeobecně však platí, že bychom nikdy neměli nechávat korely hnízdit více než 3x do roka, neboť se vyčerpává samička. Vždy bychom měli nechat korelám alespoň období 5 měsíců regenerace. Jak tedy správně připravit pár před hnízděním? Ať už se jedná o vůbec první, nebo kterékoli další hnízdění, je třeba korelám zajistit dostatek vhodné potravy bohaté na vitamíny v hozumném mmnožtsví.

  Zásadně korely nepřecpáváme, neboť nadměrné množství krmiva vede spíše jen k ztloustnutí ptáků a tím k problémům, neboť nadváha ptáků bvýva jednou z příčin neplodnosti, nebo mohou nastat problémy se snesením vajíčka. Spíše klademe důraz na správné složení krmné směsi. V podstatě se však jedná o směs, kterou krmíme ptáky po celý rok, jen s tím rozdílem, že do ní, nebo zvlášť přidáváme vitamíny, které jsou dosputné buďto v kapkách, které přidáváme do vody, nebo v prášku, který lze přimíchat k zrní, nebo i do strouhaného ovoce. Takových přípravku existuje spousta druhů, většinou jsou k dostání v obchodech s chovatelskými potřebami, nebo na internetu.

  Dále existují různé směsi, které jsou přímo vyvinuté pro hnízdní období ptáků. Obsahují kromě zrní speciální granulky s vitamíny a minerály. Do takových směsí, již nemusíme přidávat žádné vitamíny. Většinou jsou však dražší, než obyčejné směsi. Záleží tedy na chovateli, a především na korelách, které směsi budou přijímat ochotněji. Některým korelám nedělá problémy přijíma granulky v těchto speciálních směsích. Jiné však tyto granule odmítají a je tedy lepší doplňěk v prášku, který se dostane na potravu a následně  korele do zobáku. Před samotnou dnůškou je vhodné podávat ptákům potravu bohatou na živočišné bílkoviny - pro korely nejlépe vaječnou směs, nebo také vaječnou míchanici.

  Rozdíl mezi těmito krmivy většinou bývá jen nepatrný. Vaječnou míchanici si tvoří chovatel sám dle doporučené nebo také své vlastní osvědčené receptury. Vaječná směs bývá již připravena výrobcem a je k dostání v obchodech s chovatelskými potřebami. Obě krmiva mají své výhody i nevýhody. Výhodou vaječné míchanice je příprava směsi přesne dle individuálních potřeb korel, sestavení takového krmiva, které budou ptáci ochotně přijímat a podrobný přehled o jeho složení. Nevýhodou však bývá nízká trvanlivost a krmivo musí být spotřebováno během dne, nebno jej lze uchovávat v chladu po několik dní. V krmítkách však nevydrží déle než 24 hodin. Poté je již ke konzumaci nevhodné.

  Kupované vaječné směsi nemají sice výhody výše uvedené, ikdyž u mnoha kvalitních se dá sehnat i jejich složení a také dávkování, avšak nemusí vždy ptákům vyhovovat. Velkou výhodou je však trvanlivost. Pokud chovatel dodrží zásady hygieny, nevystaví toto krmivo přímému slunečnímu světlu, vlhkosti, prachu nebo jiným nečistotám, má tato směs trvanlivost i několik měsíců. V uzavřeném stavu i rok. V krmítku vydží po několik dní - resp. dokud ji ptáci neznehodnotí trusem nebo jinými nečistotami. Ať už se chovatel rozhodne pro jakékoli vaječné krmení, bude toto krmivo pro korelám přínosem důležitých bílkovin a vitamínů řady A, B, D, E  (+další)  a minerálů - zejména vápníku.

  Tyto vitamíny a minerály jsou nezbytné především pro tvorbu vajíček a vaječné skořápky. Také aktivují hormonální systém korel a tím podporují ptáky k páření. Během snůšky vajíček však tuto směs příliš nepodávejte, nebo ji úplně vysaďte, aby nedošlo k přílišné aktivitě a ptáci by mohli snůšku opustit. V období péče o mláďata tuto směs opět přidávejte k hlavnímu krmení. Mláďata potřebují zvláště v prvních týdnech života zdroj bílkovin a vápníku. Nezapomínejte na sépiové kosti a minerální kameny, které budou sloužit jako doplněk, neboť jsou během odchovu mláďat  ptáci opravdu nároční na zdroj vápníku a ostatních minerálů - především pro správnou tvorbu kostí a růst peří u mláďat.

   Dále je třeba ptákům zajístit správné zázemí - tedy vhodný příbytek - voliéru, ptačí pokoj, (nebo eventuelně velkou klec - pokud chováte pouze jeden pár), který je k odchovu mláďat uzpůsobený. V neposlední řadě by měl chovatel korelám zaručit nerušené a pohodlné hnízdění výběrem vhodných hnízdních budek. Takovéto budky se dají sehnat ve specializovaných obchodech s chovatelskými potřebami, avšak šikovnější chovatel si takové budky může vyrobit sám.

   Hnízdní budka pro korely by měla být pokud možno prostorná, aby se dovnitř vešli jak rodiče, tak mláďata. Většinou se stává, že totiž sedí oba rodiče na hnízdě a pokud by budky byla velmi malá, docházelo by ke značnému nepohodlí, ale také k poškození vajíček nebo ušlapání mláďat. Ovšem prostor pro mláďata by měl být ohraničený a poněkud menší, aby se zamezilo v prvních dnech nechtěnému podchlazení mláďat. Může se stát, že rodič opustí budku za účelem nekrmení se, ale mládě se snaží rodiče najít a tak se posune až  mimo prostor a rodič, který se posléze vrátí už mládě nemusí včas vidět a pomoct mu zobákem pod sebe. Takové mládě se zajisté podchladí a je velmi vysoká pravděpodobnost úhynu nebo trvalého poškození organismu mláďěte, což má za následek předčasný úhyn po vylétnutí, neprospívání, zpomalení růstu, neurologické problémy a další obtíže.

  Proto je velmi vhodné do prostorné budky umístit ještě opratření proti odkutálení vajíček, které časem poslouží jako bariéra proti nechtěnému posunu mláďat. Sama mám takový způsob hnízdních budek. U vletového otvoru se nachízí prostor cca 20 x 20 cm jako předsíňka pro přítomnost obou rodičů v budce a také pro pohodlí dorůstajících mláďat před vylétnutím. Vzadu se nachází prostor opět o rozměrech 20 x 20 cm a tento prostor je ohraničen od předsíňky dřevěným "zábradlím" o výšce cca 5 cm, aby se rodič mohl bez problémů dostat k mláďatům, ale aby velmi malá mláďata nemohla přelézt do předsíně. Pro zvýšení bezpečnosti ještě dávám do předsíně v prvních dnech vysokou vrstvu pilin tak, aby byla u bariér nižší a k vletovce se zvyšovala a mláďě vpřípadě že se dostane za bariéru, to odradilo od  dalšího posunu směrem dokopce. Hnízdní budky jsou tedy prostorné, ale  i bezpečné.

   I přesto se však může stát, ať udělá chovatel cokoli, že se mláďě nedopatřením dostane ven z budky nebo na okraj a uhyne, většinou z důvodu nešťastného uchycení na rodiče, který vládě vytahne ven pří odchodu z budky nebo jej může úmyslně vyhodit z hnízda z mnoha důvodů. Jeden z důvodů je špatný zdravotní stav mláďat, genetická vada, kterou jsou schopni rodiče rozpoznat, oslabení mláďat v důsledku špatného krmení rodičů nebo nedostatku potravy vůbec. Dalšími důvody je nadměrný počat mláďat v hnízdě (více než 6), kdy rodiče nejsou schopnni mláďata uživit, nebo chování rodičů může být podmíněno dědičně, kdy se jedná o tzv. kanibalismus a takoví jedinci zabíjejí a požírají nebo vyhazují svá mláďata z hnízda bezdůvodně. Pokud chovatel narazí na takovéto ptáky, nebo jen jedince v páru, neměl by tento pár vůbec využívat v chovu, přestože by byli ptáci schopni odchovat alespoň jediné mládě. Takové mládě, které bývá oškubáváno nebo okusováno, přichází o drápky nebo o prsty, někdy i o celou nožku,  a je-li přecijen životaschopné, je však vystaveno negativním vlivům a bývá narušené nebo tuto vadu přenáší a uplatňuje později v chovu samo na své potomstvo.

   Dále by chovatel měl uvážit množství a rozmístění hnízdních budek.  Pokud chováte více než jeden pár je třeba aby měli ptáci na výběr více budek. Některé korely bývají vybíravé a mohou vznikat rozepře a dohady o budku. Budky by měly být ve stejné výšce nebo alespoň by měli mít ptáci na výběr tak, aby byli všichni spokojeni.  Prostor mezi budkymi nemusí být příliš velký. Ptáci se většinou tolerují, pokud tedy mají tu možnost výběru.Budky mohou být buďto jednotlivě zavěšeny nebo umístěny, anebo může být tzv. soustava budek - "ptačí panelák" , kde se využije např. jedna větší skříňka a do ní se zhotoví příčky a přední strana se opatří deskou, do které se vyvrtají vletové otvory a také dvířka na kontrolu mládat. Takovýto systém mají právě mé korely. Tato soustava má celkem 8 budek (4 nahoře a 4 dole) a ptáci si tedy mohou vybrat dle svého uvážení. Většinou ptáci po prvním hnízdění preferují jednu a tu samou budku. Občas může dojít k malým šarvátkám, ale většinou se výběr budek obejde bez vážnějších rozepří, které by ptáky mohly nějak ohrozit.

  Jako výstelku do hnízdních budek můžete použít dřevěné hobliny, drcený papír nebo jěmnější seno. Také můžete ptákům dát do budky lepenku nebo karton, ze kterého si sami takovou drť udělají. Někteří ptáci výstelku v budce nemají rádi a tak se může stát, že ji budou vyhazovat ven. Pro správné uložení vajíček by ale v budce mělo být alespoňt trochu podestýlky, nebo udělejte v podlaze budky důlek proti odkutálení vajíček. Pokud máte již budku koupenou z obchodu, měla by mít důlek automaticky. Také dbejte, aby měla kontrolní dvířka která budou na přístupném místě, abyste při kontrole ptáky příliš nerušili.

  Vletový otvor by měl být prostorný tak, aby se jím korela mohla bezproblémů protahnout.Průměr takového otvoru by měl být tedy minimálně 6 cm. Máte-li opravdu mohutnější jedince, měl by být určitě větší, ale v žádném případě menší. Příliš malý otvor do budky způsobí nezájem ptáků o budku nebo velké nepohodlí. Také si ptáci budou chtít "poradit" s tímto problémem a otvor budou rozšiřovat vlastním zobákem. 

  Jakmile začnou ptáci budky zkoumat, neměli byste je již rušit. Budky tedy připravte předem. 

   V dalším článku budeme pokračovat v dalších inormacích, tentokrát týkajících se vysedávání a vlastního líhnutí mláďat. 

TOPlist
aktualizováno: 20.05.2018 13:25:06