Vhodný chovný jedinec a sestavení páru

Jestliže jste se rozhodli pro odchov mláďat, jsou potřeba alespoň základní znalosti, které se týkají této problematiky.  Především velkou roli zde hraje sestavení vhodného páru, ale také správný výběr chovného jedince.  Správný chovný pták by měl mít určité znaky a také charakterové vlastnosti. Ať už se jedná o samečka nebo samičku, měla by korela mít dobrou tělesnou konstituci, měla by být zcela zdravá, bez závažných zlozvyků. Co se charakterévých vlastností týče, měl by být pták vyrovnaný, klidný, neagresívní k chovateli nebo ostatním ptákům.

   Korely stejně jako všichni ostatní papoušci jsou velmi inteligentví tvorové a tak mohou mít také vlastnosti, které mohou při jejich chovu dělat značné potíže  a to především při výběru partnera. Ve většině případů k sobě ptáci v páru přilnou a jejich "manželství" trvá po celý život. Proto osobní sympatie, nebo naopak lhostejnost nebo dokonce nepřátelství hrají velkou roli v období, kdy chovatel tvoří páry a nabízí tak jednotlivým ptákům životního druhy nebo družku.

   U korel může být výběr partnera někdy obtížný, neboť ne každý sameček  projeví zájem o přidělenou samičku, stejně tak jako ne každá smička je ochotna se pářit s přiděleným samečkem. U korel je tento vztah složitější tím, že jako jedni z mála papoušků se střídají v sezení na vejcích a v péči o mládata. Samice, která takového samce nepřijala pak může snášet neoplozená vajíčka a "nesympatického" samečka nepustí ani do budky, zatímco samec se může pářit, ale nebude střídat samičku v sezení. Takový pár je neharmonický. Dále mohou ptáci žít v páru, pářit se, střídat se v sezení, ale s problémy s odchovem mláďat, kdy samec mláďata nekrmí, nebo o ně nepečuje dostatečně. Toto může nastat i v případě samičky.

   Dále pak může komplikovat odchov nějaká latentní vrozená porucha jednoho z ptáků, kdy tato okolnost má především dopad na mláďata, která se buďto nemohou vylíhnout, nebo hynou v prvních dnech z neznámých důvodů. Takovéto páry jsou nestabilní a často se stává, že po několika nezdařených  pokusech se mohou ptáci rozpárovat sami.  

   Také mohou existovat problémy ohledně sestavení páru o určité barevné mutaci, kdy záleží především chovateli na tom, kteří ptaci spolu budou sdílet život tak, aby produkovali mláďata konkrétního zbarvení nebo vzhledu. U takto "uměle" sestavených párů však nemusí být vždy  s odchovem úspěch a navíc může trvat i několik let, než ptáci zahnízdí.  V přírodě korely poprvé zahnízdí ve věku dvou let. Domestikovaní ptáci mohou hnízdit již ve věku 9 měsíců, ale není vhodné je nechat hnízdit dříve než ve věku 15 měsíců, neboť nejsou plně vyzrálé na hnízdění a následnou péči o mláďata.  Příliš mladé samičky mohou mít potíže se snášením vajíček a příliš mladí samečci nemusejí ještě dobře ovládat techniku páření. Výsledkem jsou zadržená vajíčka a zbytečný úhyn nebo vysílení samičky a nebo neoplozená vajíčka.  

   Co se věkového rozdílu jedotlivých partnerů týče, nehraje to až takovou roli, ale řekla bych, že vhodný se ukázal rozdílný věk mezi partnery, především o něco málo starší samička (1+  rok ) a mladý sameček (půl roku). Zatímco samec je ještě odrostlejší mláďě, samička stačí v klidu dospět a v dospělosti samečka je tedy již kompletně připravená pro hnízdění a odchov.  Pouze se může stát výše uvedený problém, že bude mít sameček zpočátku potíže s pářením a vajíčka mohou být prázdná. V další snůšce však již problém nebývá. Pokud jsou ptáci stejně staří,  nebo s rozdílem pouze 2 - 3 měsíců, není ani to problém. Pokud je však samec značně starší ( např. 2 a víceletý a půlroční nebo i mladší samička), může se stát, že postatně mladší samičku může často velmi obtěžovat již v příliš mladém věku a toto může mít za následek to, že samička bude vyčerpaná.

   Je fakt, že v mém chovu mám také velký věkový rozdíl mezi Feričkem a Prdličkou, ale tito ptáci se spárovali až když Prdličce byly 2 roky, tedy jsou-li oba ptáci již dospělí, nebývají už tyto problémy na místě. Avšak mohou nastat jiné potíže a to pokoušíme-li se spárovat značně starší ptáky, kteří  byli celý život chováni v kleci jen jako mazlíčci, kdy toto bývá téměř nemožné, nebo párování hnozdění a odchov probíhají velmi problematicky. Také ztratí-li jeden z ptáků svého partnera během života, již nemusí nového společníka jako partnera přijmout.   

   Tedy toto jsou základní informace, se kterými by měl být začínající chovatel srozuměn. Chceme-li tedy odchováva mláďata, je také třeba si uvědomit, že budeme potřebovat pro ptáky více prostoru a vhodné zařízení pro odchov mláďat a také počítat s tím, že během hnízdění a odchovu mláďat korely spotřebují mnohem více krmiva a také bude potřeba jim dopřát spoustu vitamínů a speciální výživy, o které bude podrobněji řeč v další kapitole. Chovatel si též musí uvědomit, jak naloží s odstavenými mláďaty, zda se rozhodne tyto jedince prodat, nebo si některé ponechá k rozšíření chovu.

   Dále je třeba zvážit možné problémy při péči o vylíhnutá holátka, kdy mpůže nastat situace, že rodiče nebudou chtít nebo zpočátku umět o mláďata pečovat.  Zde se tedy budete muset rozhodnout, zda mláďata necháte napospas osudu, nebo je vezmete do umělé péče a odchováte je ručně. Toto vyžaduje spoustu času, zvláště v prvních dnech. I tato problematiky bude později podrobně rozebrána v dalších kapitolách.

 

   Jak má tedy správný harmonický pár vypadat?

   Pár nemusí vždy znamenat dva ptáky, kteří se vzájemně tolerují a kteří tráví spoustu času spolu. Mezi korelami mohou vznikat přátelství, a to i mezi jedinci stejného pohlaví. Často se tedy stává, že bývají dva ptáci, kteří se drží pospolu mylně označováni za pár a přitom se může jednat třeba o dva samečky, nebo dvě samičky. Také mezi samečkem a samičkou může vzniknout pouze přátelský vztah. Často se to stává, když si ptáci zkrátka příliš neladí, ale nejsou nepřáteli. Po nějaké době si na sebe zvyknou a vzájemně se respektují, jen však nedochází k páření ani k jiným aktivitám, co se hnízdění týče.

   Jelikož je rozeznání pohlaví u korel celkem obtížné, zvlášt jedná-li se o lutino nebo albino zbarvení anebo pokud jsme sehnali mláďata mladší věku cca 7 měsíců, kdy ještě není patrné přepeřování do šatu dospělých, jsme odkázáni buďto na "šťastný výběr" s tím, že nahodile ptáky o kterých si myslíme, že jsou potencionální pár, dáme dohromady a budeme čekat, jak se bude situace vyvíjet dál, nebo chceme-li mít opravdu jistotu a přesné konkrétní zbarvení což vyžaduje i znalost pohlaví obou jedinců, necháme ptáky ještě jako mládata geneticky otestovat.Takové testy se provádějí ve specializovaných ústavech a to různými metodami (např. test z krve, peří, skořápky vajíčka, nebo také endoskopické vyšetření). někteří chovatélé, zvláště ti, kterým příliš nezáleží na zbarvení odchovaných mláďat dají do splečné voliéry několik mladých ptáků, kteří se po určité době během dospívání spárují. Liché jedince, nebo ptáky, kteří si neladí poté oddělí. Takto nechají své korely spárovat se přirozeným způsobem.

   Mé korely jsem také nechávala spárovat tímto způsobem a mohu říct, že vše proběhlo velmi úspěšně. Příští rok se však chystám spárovat několik ptáků podle barevné mutace, jelikož bych ráda odchovala bělohlavé a lutino korely. S možnými potížemi tedy počítám.

   Harmonický pár se pozná až po nějaké době, kdy jsou si ptáci naprosto oddáni. Oba dělají vše společně, společně si přebírají peří, také mezi sebou komunikují a při komunikaci používají specifické zvuky. Později dochází ke zkoumání hnízdních budek, kdy sameček nejprve budku prozkoumá sám a začne do ní lákat samičku. Sameček který se uchází o samičku, se také předvádí. Roztahuje křídla, může se načepýřit, nebo má peří naopak velmi uhlazené, odtahuje přitom křídla od těla, melodicky píská nebo u mluvících korel napodobuje slova, která se naučil. Toto chování však může použív i vůči druhému samci, aby ukázal své schopnosti a zastrašil protivníka.

     Nyní jsme si tedy objasnili to základní. Odchov mláďátek má tedy svá pro a proti. Záleží tedy na tom, jak moc jste ochotni věnovat svůj čas korelám. Pevně však věřím, že pokud se chovatel rozhodne pro odchov mláďat, je s těmito náležitosti srozměn a pokud jsou korely, nebo i jiné druhy papoušků nebo ptáků jeho láskou, ten svůj čas jim určitě maximálně věnovat bude. 

 

 

   

TOPlist
aktualizováno: 20.05.2018 13:25:06