Vývoj mláděte od vylíhnutí po odstav

Pokud inkubace proběhla zdárně, začínají se po 18 - 21 dnech klubat mláďata. Pokud byla okolní teplota prostředí vyšší, mláďata se klubají spíše dříve, tedy kolem 18. dne. Pokud byla teplota okolního prostředí chladnější, mládata se mlubou později. Mláďata se klubou v pořadí, jak samička snášela vajíčka. Pkud chovatel chce, aby se mláďata vylíhla najednou nebo s menšími věkovými rozdíly, lze napočátku snůšky první tři vajíčka sbírat a podložit je samičce najednou. Záleží však na charakteru páru. Ne všichni ptáci jsou ochotni si nechat vajíčka sebrat. Záleží také jak ptáci zasednou. Většinou pár sedí pevně až od třetího vajíčka.

   Může se však stát, že samička snese první vajíčko a sameček ji hned začne střídat v sezení s inkubace započne dříve a mláďata se tedy klubají i s několika týdenním věkovým rozdílem, zvláště pokud snese samička více než 5 vajíček. V období klubání mláďat bychom měli páru dopřát pokud možno co nejvíce klidu, avšak neustále kontrolovat stav mláďat, aby se předešlo ke zbytečným úhynům. Jedná-li se však o úplně prví odchov, je lepší pár nerušit vůbec a zasahovat až v případě, kdy je to nevyhnutelně nutné. Tedy kontrola budky by měůa proběhnout alespon jednou denně, zda vše probíhá dobře a zda nejsou v budce uhynulá mláďata, ale neměli by se ptáci rušit více.

   Pokud uplyne inkubační doba 21 dní a ani první mláďata se stále nelíhnou, je třeba vajíčka zkontrolovat a případně mláďatům pomoci ven. Toto je však velmi riskantní počínání a měli bychom nejdříve dát mláděti čas, aby se vyklubalo samo. Pokud však bude skořápka i druhý den naťuklá na stejném méstě a mládě nebude schopné se vyklubat, pak je opravdu namístě pomoc chovatele. Většinou však i ptačí rodiče pomáhají mláďatům z vajíčka a pomoc chovatele je tedy nutná jen ve výjimečných případech. O tom, jak pomoci mláděti v vajíčka bude podrobněji článek týkající se ručního odchovu mláďat.

   Mláďata se tedy líhno tak, že zobáčkem, který je opatřen tzv. vaječným zubem naklovají skořápku v horní třetině vajíčka v místě vzduchové komůrky. Pak se mládě postupně otáčí a naklovává skořápku podél obvodu. Když je vajíčko dostatečně otevřené po celém obvodu, mládě se zapře nožkami a hlavičkou rozrazí vršek skořápky. Posléze chvíli odpočívá a během několika minut se z vajíčka zcela vysvobodí. Poté znovu odpočívá, nebot klubání je pro něj velmi fyzicky náročné. Během odpočívání oschne jeho žluté chmýří a také se bezpečně oddělí cévní spojení mláděte s vajíčkem. Zloutkový váček bývá již vtažený do dutiny břišní. Pokud tomu tak není, jedná se o předčasné vylíhnutí, stejně jako pokud je skořápka uvnitř krvavá. Takové mládě je slabé a šance na přežití je nízká. Naopak u mláďat, která byla ve vajičku příliš dlouho může být šance na přežití také nízká zvláště mělo-li mládě nedostatek kyslíku. Mohlo dojít k nevratnému poškození mozku a dalších orgánů. Takové mládě může uhynout během prvních dnů.

   Hmotnost čerstvě vylíhnutého mláděte nepřesahuje 5 gramů. Mládě má zavřené oči a projevuje se tichým pípáním. Po oschnutí chmýří mládě začíná přijímat potravu od rodičů. Krmení probíhá zpořátku velmi často cca každou hodinu a rodiče mládě krmí nejprve řídkou potravou z volete. Po několika dnech postupně mládě krmí hustější kaší z volete. Mláďě staré několik dní je velmi náchalné na pokles teploty a rodiče jej zahřívají. Každé menší prochladnutí pro něj může být smrtelné. Někdy se může stát, že se mládě odsune z hnízda, zvláště jsou-li oba rodiče ven z budky. Mládě hledá zdroj tepla a může po budce cestovat. Pokud se dostane do rohu a rodiče jej neštastně přehlédnou nebo nejsou schopni přisunout k sobě, podchladí se a uhyne. Je tedy třeba kontrolovat, zda jsou všechna mláďata v hnízdě.

   Pro mláďata jsou během vývoje velmi kritické tři mezníky. První od vyklubání do věku 10 dní života, druhý v období vylétnutí z hnízda  třetí od  odstavu do věku 3 měsíců. Tato kritkcká období jsou spojena s fazivkými i duševními změnami mládat. 

  Kolem 7. - 10. dne života mláďata ztrácejí vaječný zub, otevírají oči a postupně nahrazují žluté chmýří prvními pírky. V tuto dobu mají také již velmidobrý sluch a mohou reagovat na lidský hlas nebo jiné neznámé zvuky syčením. Kolem 14. dne již mláďata vidí,  jsou již patrná pírka na chocholce a první letky. V tomto období mláďata velmi aktivně přijímají potravu a dožadují se krmení již hlasitým křičením. Také při kontrole budky mohou výstražně syčet a napřimovat chocholku.  Pírka se postupně rozrůstají na ocasu, krku a zádech a otevírají se kolem 18. dne života. Rodiče je také přestávají intenzivně zahřívat a jsou s mláďaty v budce pouze v noci, nebo pokud je skutečně velmi chladno. Také intervaly krmení se prodlužují a v tuto dobu jsou mláďata krmena cca po 3  hodinách.  V tomto věku je již rozeznatelné zbarvení malého korelátka. Mláďata si také začínají protahovat nohy a trénují křídly.

   Ve věku 25 dní se zdržují více u vletového otvoru budky a mohou i zvědavě nakukovat ven. Intervaly krmení se pohybují kolem 4 - 5 hodin.  Mláďata se připravují vylétnout z hnízda. Kolem 28 - 35. dne je opeření již kompletní a mláďata opouštějí hnízdo. Vylétlá mláďata rodiče dokrmují ještě asi 14 dní. Během té doby se však mláďata učí přijímat potravu sama. Intervaly krmení se pohybují kolem 6  hodin, později asi 3x denně. Po vylétnutí z hnízda mohou mláďata mírně ztratit na váze, což je ve většině+ případů normální jev a toto se brzy upraví. Mláďata se také dožadují krmení opravdu velmi hlasitým žebráním a pokyvovýním hlavy. Rodiče je však odmítají krmit pravidelně a často je nechávají bez povšimnutí a až po několika minutách i déle je nakrmí, ale toto stále omezují. Kolem 7. týdne jsou mláďata většinou již samostatná přestože stále žebrají o dokrmování. V tuto chvíli je možné je odstavit od rodičů. Je možné je ponechat déle, ale pokud se pár chystá zasednout na další snůšku, není vhodné mláďata ponechávat příliš dlouho u rodičů, aby nedocházelo k vyškubávání peří. Toto se mlže stát i v případě, nejsou-li ještě mláďata z budky venku. V takovém případě, jedná-li se o opravdu vážné poškozování mláďat, je vhodné mláďata dokrmit ručně.

   V případě, že se jedná o normální průběh je vhodné mláďata do věku 7 týdnů odstavit. Pouze pokud by se rodiče skutečně nechystali hnízdit, a mládatům se venovali, je možné mladé korely nechat s rodiči déle. Je to však již zbytečné a dokrmování již samostatných mláďat rodiče vysiluje.

  Při odchovu mláďat podáváme kromě standartního krmiva pro korely také vaječné krmení a přidáváme vitamíny buďto v prášku které se nasypou do krmení, nebo rozpustné ve vodě. Pro naše korely používám přípravek: ACIDOMID E - který je vhodný jako prevence bakteriálního onemocnění, dále AQAKAR E - který obsahuje L-karnitin, vitamíny a aminokiseliny. Podporuje celkovou regeneraci organismu, podporuje plodnost a líhnivost a také snižuje úmrtnost mláďat v prvních dnech života. Dále používám ROBORAN pro exoty a vitamínové kapky PAGANOL a jako přírodní antibiotikum KNOBLAMIN E - výtažek z česneku a speciální přípravek HUMAC - 100% přírodní látka vyrobená z oxohumolitu (hnědé uhlí). Po odstavu mláďat bychom měli rodičům podávat také dostatek vitamínů, aby se zregenerovali.

   Maximální přípustné hnízdění korel je 3x za sezónu. Pokud by ptáci hnízdili více, příliš by se vyčerpávali. Povolit další hnízdění lze v případě, že se snuška nevyvedla a např. všechna embrya uhynula.

 

 

Nyní se budeme zabávat odstavem mláďat. Odstav mláďat zpravidla probíhá ve věku 7. - 9. týdnů. Jedná se o poměrně stresující avšak pro mládě i rodiče přirozené období, kdy se mladá korela musí kompletně krmit již sama a rodiče se přiravují buďto na další snůžku, nebo odpočívají. Odstav je nedílnou součástí odchovu mláďat a pokud by neproběhl zcela správně, mohlo by to na mláďěti napáchat výrazné škody a negativní změny v chování. Přestože může odstavení od rodičů vypadat v prvních dnech dramaticky, je důležité, aby se mládě osamostatnilo, jinak by mohlo zlstat na rodičích (nebo v případě ručního odchovu na člověku) závislé až do dospělosti. Odstav by však neměl proběhnout dříve, než je mládě dostatečně vyzrálé. Tedy slabší mládata z hnízd a mladší mláďata, nebo ručně odchovaná mláďata se odstavují od rodičů o něco později než mláďata s normálním vývojem. Optimální věk pro odstav je 8 týdnů s odchylkami +- 2 týdny. Jak jsem se již zmínila odstav může probíhat různě, někteří korelí rodiče svá mláďata odstavují postupně tím, že je krmí čím dál méně. Zpravidla po vylétnutí z budky je krmí ještě asi 14 dní a během té doby jim pozvolna snižují dávky, až je nakonec krmí jen jednou denně a mláďata se již krmí sama. Většinou odkoukají od rodičů jak loupou zrní a používají napáječku. Mnohdy však mláďata již dávno umí sama přijmat potravu, ale od rodičů stále žebrají krmení. Často se stává, že jim rodiče již nechtějí vyhovět a v takovém případě mládě velmi hlasitě křičí, mnohdy se křik podobá zoufalému až trýznivému naříkání, kdy si může chovatel myslet, že se mláďatům něco vážného stalo. Ve většině případů jde však pouze o žebrání mláďat a rodiče na toto žebrání reagují mnohdy lhostejně. Pokud však mládě má odpovídající věk odstavu, je jednání rodičů zcela správné a chovatel se nemusí znepokojovat. Pokuze by měl kontrolovat, zda se mláďata snaží zobat zrní sama a také kontrolovat, zda mláďata příliš neztrácejí hmotnost, což je během vylétávíní z hnízda a odstavu velmi časté a malá ztráta hmotnosti není vážný problém. Po odstavu se většinou hmotnost do pár měsíců upraví. Některá mládata trpí dočasným nechutenstvím v období vylétnutí z hnízda a také při odstavu jsou vystavena sresu. Tyto okolnosti se pak odráží na kondici mláďat. Chovatel by proto měl být na pozoru a pokud by oddstav mládat proběhl příliš brzy nebo mládě odmítá přijímat potravu a rodiče jej již nekrmí vůbec, musí se dokrmovat ručně. Za normálních okolností se do věku 8 týdnů mláďata naučí přijímat zrní a vodu. V tuto chvíli je vhodné je od rodičů oddělit. První dny mohou být mláďata vystresovaná z nového prostředí bez rodičů a rodiče mohou svá mládata hledat. Během pár dní však dojde ke zklidnění situace. Mláďata by měla být vždy pohromadě a nejlépe ve skupince s dalšími mláďaty různého věku, které mohou sloužit jako tzv. "vychovatelé", jedná-li se o např. starší odrostlá mláťada. Tyto mládata těm mladším ukážou, kde je krmítko, kde naáječka a také se postarají o správnou socializaci mladých v hejnu, což je důležité např. pro chovnou budoucnost mláďat. U ručně dokrmovaných mláďat právě často mladé korely postrádají přirozené začlenění do kolektivu a jsou vázané na člověka. Proto je vhodné dokrmovat více mláďat a opět nejlépe mláďat různého stáří, aby nedocházelo k pozdějším negativním změnám v chování mladé korely. Po odstavu je vhodné mláďatům přidávat do krmení vitamíny, nejlépe však v podobě ovoce a zeleniny, ale v případě, že mladé korely nechtějí ovoce ani zeleninu přijímat, pak alespoň podávat vitamínové kapky do vody. Dále je třeba zajistit dostatek vápníku, korela se stále vyvíjí a poroste až do věku 1 roku. Zdrojem vápníku jsou sépiové kosti a různé minerální kameny, které jsou k dostání v obchodech s chovatelskými potřebami. Dále je třeba zvážit, zda zajistíte mláděti nový domov, či jej ponecháte v chovu jako chovného jedince pro další generaci, anebo zda zůstane Váš mazlík, protože je třeba s mladými korelami nadále pracovat podle účelu, ke kterému budou určeny. Je třeba s každým mládětem jednat individuálně, všechny mláďata z jednoho hnízda nemusí být stejná jak exteriérově, tak povahově. Pokud mláďě budete prodávat, je vhodné jej připravit dle požadavků kuujícího. Pokud mládě chcete prodat do chovu, mělo by být v odpovídající kondici, bez vad a anomálií a kompletně opeřené. Co se týče plachosti mládětě, přirozená plachost nevadí, nicméně by mělo být mládě vyrovnané a rodiče mláděte by neměly vykazovat nějaké patologické chování (např. škubání peří), neboť se často dědí a mládě chování bude přenášet dál. Pokud chcete mládě prodat jako mazlíka, pak drobné exriérové vady nebo nedokonalé opačení nevadí, samozřejmě však estetické vady se mohou odrazit na nízkém počtu zájemců. Mládě určené jako mazlík nebo společník, by mělo být však velmi vyrovnané, klidné a družné. Taková mládata se dají velmidobře ochočit. Většinou i atraktivně zbarvená mláďata mají jako mazlíci a společníci velký úspěch, ale prioritou by měla být vždy klidná a vyrovnaná povaha. Samozejmostí je, že čím dříve se mláďata dostanoui k novému majiteli, tím lépe se dají ochočit a proto mláďata - společníky se pokuste prodat co nejdříve je to možné.  Pokud se jedná o ručně dokrmované korely, tato kapitola bude podrobněji probrána v dalších článcích.  

TOPlist
aktualizováno: 20.05.2018 13:25:06